Fotocollectief ARRT bestaat uit;

Arij van der Stelt , Ron den Breems, Rob Scheurwater en Teus de Groot

Het doel van het collectief is de diepgang in elkaars werk te bevorderen en ieders persoonlijke uitdrukking in betekenisvolle beelden te stimuleren. Hoewel we verschillen in stijl is de sterke overeenkomst dat we de kijker mee willen nemen in de verrassing, de verbeelding en het gevoel van de gefotografeerde onderwerpen.

De oplettende lezer zal ontdekken waar de naam ARRT zijn oorsprong vindt. Het spreekt vanzelf dat de verwijzing naar kunst niet toevallig is. We beschouwen ons werk als beeldende kunst waarmee we de kijker willen raken, waarbij of- en wat er geraakt wordt met name ook door de kijker bepaald wordt.  Juist dat maakt het voor ons boeiend en spannend om op deze manier met fotografie bezig te zijn.

Er zijn op dit moment twee exposities. Het Waalhaven project dat uitmondde in het samenstellen van een boek is met een twintigtal foto’s vertegenwoordigd in de Retraiterie in Bleiswijk. (toon op google maps)
Vanaf 2 juli is in de rechtbank van Dordrecht (google maps) nieuw werk van ARRT te bezichtigen; zo’n zestig foto’s op de tweede verdieping. Wilt u gaan kijken dan moet u een afspraak maken en legitimatie meenemen, dat is verplicht voor het betreden van de rechtbank.

Meer informatie over individuele leden van het collectief is te vinden op hun websites.

www.teusdegroot.nl  en  www.steltphotography.nl