Fotografencollectief ARRT:

Arij van der Stelt , Ron den Breems, Rob Scheurwater en Teus de Groot.

Het doel van het collectief is de diepgang in elkaars werk te bevorderen en ieders persoonlijke uitdrukking in betekenisvolle beelden te stimuleren. Hoewel we verschillen in stijl is de sterke overeenkomst dat we de kijker mee willen nemen in de verrassing, de verbeelding en het gevoel van de gefotografeerde onderwerpen.

De oplettende lezer zal ontdekken dat de naam ARRT zijn oorsprong vindt in de voorletters van de oprichters. Het spreekt vanzelf dat de verwijzing naar kunst niet toevallig is. We beschouwen ons werk als beeldende kunst waarmee we de kijker willen raken, waarbij of- en wat er geraakt wordt met name ook door de kijker bepaald wordt.  Juist dat maakt het voor ons boeiend en spannend om op deze manier met fotografie bezig te zijn.

Meer informatie over individuele leden van het collectief is te vinden op de volgende websites.

www.teusdegroot.nl  en  www.steltphotography.nl